ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ίδρυση της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) - Η αρχή του τέλους των πειρατικών site

Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή, η κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66Ε παρ.2 και 3 του Ν.2121/93 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, δυνάμει της οποίας συστήνεται, συγκροτείται, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της νεοσυσταθείσας Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, γνωστής πλέον ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ).

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΑΑΔ/ΥΤΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/2018 (ΦΕΚ 351/Β/7-2-2018) υπουργική απόφαση (κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66 Ε παρ. 3 Ν. 2121/1993), με τίτλο «Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993» καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια και τις παραμέτρους της νέας διαδικασίας για την αντιμετώπιση διαδικτυακών προσβολών.

Επιστροφή