ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Δημόσιες προβολές

Δημόσιες προβολές

Οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών σε δημόσιους χώρους δεν επιτρέπονται εκτός, αν έχει χορηγηθεί άδεια από την δικαιούχο εταιρεία, αν έχουν καταβληθεί τα σχετικά δικαιώματα στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, ή αν το έργο είναι πλέον κοινό κτήμα (public domain).

Η ΕΠΟΕ συμπεριλαμβάνει στο επιχειρησιακό πλάνο δράσης της, παρεμβάσεις για την αποτροπή  δημόσιων προβολών κινηματογραφικών έργων που ανήκουν στις εταιρείες-μέλη της και πραγματοποιούνται χωρίς την άδειά τους.  Παράνομες δημόσιες προβολές οργανώνονται και πραγματοποιούνται  σε διάφορους χώρους, όπως χώρους πολιτιστικών συλλόγων, σχολεία, παιδότοπους, καφετέριες κλπ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 όποιος χωρίς την έγγραφη  άδεια του δημιουργού ή του νομίμου εκδοχέα των δικαιωμάτων του, εκτελεί-προβάλλει δημόσια κινηματογραφικό έργο ενσωματωμένο σε υλικό φορέα (DVD ή άλλο υλικό μέσο) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων έως δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.900- 15.000€).

Για την νόμιμη προβολή κινηματογραφικών ταινιών πρέπει να αποκτήσετε την σχετική άδεια από την δικαιούχο εταιρεία. Μπορείτε να αναζητήσετε νόμιμα κανάλια διάθεσης, ενδεικτικά  αναφέρονται :   moviesafe  &  Μέλη και συνεργάτες ΕΠΟΕ , ή να απευθύνετε σχετικό αίτημα παροχής πληροφοριών στην ΕΠΟΕ.